երկին

երկին

Dasnabedian 1995: 430

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,4 3,14 4,2 4,15 5,28 6,4 14,14 18,13 21,4 22,21 Acrostiche 4,2
ciel, cieux

freq: 11


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԿԻՆ — (կնի, նաեւ կամ նիւ. ԵՐԿԻՆՔ, կնից, իւք.) NBH 1 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 12c գ. οὑρανός caelum, coelum Աշխարհ վերին՝ պատեալ զերկրաւ, օդ, եթերք, եւ կամար լուսաւորաց եւ աստեղաց մինչեւ ի ծագս տիեզերական գնտոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄՈԼԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0204 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՄՈԼՈՐ. ἁπλανής non erraticus, inerrans Որ չէ մոլար. ոչ մոլորեալ. անսխալ. անխոտոր. ուղիղ. ողջամիտ. ... *Հօտ անմոլար. Շար.: *Վերատեսուչք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՓԱԶԱՐԴԵԱԼ — ( ) NBH 1 0383 Chronological Sequence: Unknown date ն. Արփիական լուսով զարդարեալ. *Երկին նոր՝ երկին լոյս արփազարդեալ. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՓԻ — (փւոյ, փեաց.) NBH 1 0383 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. որ եւ ԱՐՓ, փի, փից. αἱθήρ aether գրի եւ ԱՐՓԱՅ (ʼի բարդութիւնս), եւ ԱՐՓԻՆ. ըստ յն. եթեր. որպէս թէ կիզող. որ է լծ. ընդ պ. ատր, ազէր, այսինքն հուր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՓԻԱԶԱՐԴԵԱԼ — ( ) NBH 2 1046 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՐՓԻԱԴԱՐԴ. *Երկին նոր՝ երկին լոյս՝ արփիազարդեալ. Նար. տաղ եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇԻՆԱԾ — (ոյ, կամ ի.) NBH 2 0477 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c գ. οἱκοδομή, οἱκοδόμημα structura, aedificium. Տ. ՇԻՆՈՒԱԾ, ՇԻՆՈՒԹԻՒՆ. շինուածք, շէնք, շինած բանը. եւ բարի օրինակ. *Աստուծոյ շինած (կամ շինուած) էք: Վասն շինածոյ (կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊՐԱԿ — (ի, պրակք, կամ պրակունք, կաց.) NBH 2 0665 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. (գրի առ յետինս եւ Պուրակ. լծ. պ. պէրք, որ է տերեւ, սաղարթ). Տերեւալից ծառք խիտ առ խիտ բուսեալք. անտառացեալ վայր. մացառք. մայրիք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ваагн — Ваагн, убивающий дракона. Ваагн, в русской транскрипции также Вахагн (арм. Վահագն), ( пер.  Вертрагн)  в древнеармянской мифологии, мифологический персонаж, впервы …   Википедия

 • ԱԼ — (ի.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 6c գ. ԱԼ (կամ ԱԼԻ) Սեռն. լիսեռն. առանցք անուոյ, աղօրեաց. կամ ճախարակ: (Իսկ յն. ἅλη է թափառումնս որպէս եւ ἁλέω աղալ) *Ալի հոլովելով՝ ոչ փոխէ զտեղին. ինքն յինքեան շրջելով՝ ոչ մատչի ʼի բաց. նոյն օրինակ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԼԻ — (ալւոյ, կամ ալոյ.) I. NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c գ. Պիտակ եզականն բառիս Ալիք. ... *Յեզերս՝ սպիտակացեալ ալի ցուցանել: Զծովու զահագին ալի: Ես եղէց ալի, եւ հեղձուցանեմ զնա: Վերանայր ալի առ ալի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԻՒՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c, 15c գ. πλινθίς laterculus Աղիւս փոքր. ... եւ աղիւսաձեւ խորշք կամ շարք գրուածոց, եւ թուոց եւ այլն. *Գտանէ զգրեալ անուանսն ʼի խեցեղէն աղիւսակի. Երզն. քեր.: Տօմար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.